TANKESMEDJAN AREOPAGEN är en teologisk röst i det offentliga samtalet, som deltar aktivt i samhällsdebatten.

Vi söker ett samtal där vi både talar och lyssnar, är en kyrklig röst i samtiden och på arenor som inte primärt räknas som kyrkliga, reagerar på andra utspel och inlägg, agerar genom egna infallsvinklar.

Vi vill vara en kristen röst, grundad i evangeliet, som lyfter frågor av existentiell betydelse, som inte räds de svåra frågorna, och som vågar tala både om det många talar om och om det ingen annan talar om.

TANKESMEDJAN AREOPAGEN hör hemma i Svenska kyrkans tradition och kontext. Smedjan vill vara lojal med Svenska kyrkans tradition och sammanhang, men också kunna vara kritisk, belysande eller ifrågasättande gentemot företrädare och
strömningar inom Svenska kyrkan.

Smedjan speglar den teologiska bredd som ryms inom Svenska kyrkan. Vi vill söka det konstruktiva samtalet och den gemensamma teologiska reflektionen. Samtidigt vill vi kunna föra fram tydliga ståndpunkter, och teologiskt välgrundade inlägg. Denna balansgång upprätthålles genom att ta fasta på smedje-karaktären, vi vill vara ett sammanhang och ett nätverk där teologiska frågor stöts och blöts, bankas och sträckes, hettas upp och svalnar av.

TANKESMEDJAN AREOPAGEN hämtar sitt namn från Bibelns berättelse om hur Paulus inför areopagen i Aten förkunnar evangeliet genom att anknyta till den rådande religiösa traditionen i staden och samtiden. Han anknöt till samtidens sammanhang, tog till orda och berättade om sin tro. Han blev en aktiv röst i den tidens offentliga samtal.

TEOLOGISKA REFERENSGRUPPEN
Tankesmedjan Areopagen har en teologisk referensgrupp som står bakom smedjans idé. I referensgruppen ryms bred teologisk kompetens, många olika erfarenheter och olika synpunkter och åsikter. Detta nätverk är en viktig del av det teologiska samtalet och reflektionen, tillsammans fungerar vi som både bollplank och kritiker.  Det betyder att inte alla som finns med i samtalet och arbetet i smedjan håller med om allt som skrivs eller sägs. För varje text eller inlägg står den eller de som har skrivit under

Lasse Berndes, Uddevalla kyrkliga samfällighet
Björn Bäckersten, Vasa församling
VT Carlheim, Kortedala församling
Johan Ernstson, Lundby församling
Cathrine Fernlöf, Domkyrkoförsamlingen
Henny Forsberg, Tuve-Säve kyrkliga samfällighet
Tobias Herrström, Vasa församling
Stefan Hiller, Ljungskile församling
Markus Leandersson, Falkenberg-Skrea kyrkliga samfällighet
Martin Lindblad, Västra Frölunda församling
Frank Lorentzon, Partille-Sävedalens kyrkliga samfällighet
Eric Muhl, Norums och Ödsmåls församlingar
Maria Ottensten, Örgryte församling
Marika Palmdahl, Göteborgs kyrkliga stadsmission
Rolf Petterson, S:t Pauli församling
Susanne Rappmann, Mölndals kyrkliga samfällighet
Anders Reinholdsson, Sätila pastorat
Ola Sigurdson, Göteborgs universitet
Maria Svenungsson, Backa församling

Medarbetare är:
Sara Blom
Olof Bäckersten
Ludvig Lindelöf