Vill du stödja Tankesmedjan Areopagen genom att bli medlem i föreningen Tankesmedjan Areopagen?
Det blir du genom att betala in medlemsavgiften, 250 kr, till vårt postgiro 66 22 25-2. Ange tydligt vem du är.
Samtidigt skickar du ett mail till areopagen@gmail.com med ditt namn, epostadress och postadress.
Alla som bidrar i tankesmedjans arbete gör det ideellt, medlemsavgifterna används till fasta utgifter och kommande verksamhet.

Medlemsavgift:  250 SEK

Postgiro: 662225-2

Välkommen i föreningen!