Det finns en slags mentalitet som är lite oroande i samhället. Den är inte på något sätt ny, men den verkar dyka upp allt mer just nu. Vi kan kalla den hållplatsmentaliteten eftersom den till stor del påminner om mina upplevelser av att gå av och på spårvagnar.

För att förhindra att människor krockar så har det uppkommit en princip, eller en regel, vid på- och avstigning. Det är en enkel och relativt logisk princip: Först släpps de som är inne i vagnen av, sen får de på hållplatsen gå på. Väldigt simpel princip, jag tror du känner igen den. Man kan ju t.o.m. se en viss logik i det hela eftersom de som går av lämnar plats åt de som går på. Regeln borde alltså vara tämligen enkel att följa. Och ofta är den det, men inte alltid. Vissa morgnar när jag går av vagnen så står det en liten skara och väntar tålmodigt, men andra morgnar kommer jag knappt av vagnen för alla de som tränger sig på och skall in.

Det är något som händer och detta något verkar vara kopplat till mängden resenärer som väntar på hållplatsen. Är det några få, då fungerar principen och reglerna är aktiva. Men blir det fler, och ju fler desto värre, så försvinner principen all världens väg och då står de nedanför spårvagnsdörrarna som en liten frustande hjord av boskap som skall in till bespisningen. Och jag är i vägen för mattråget.

Och jag tycker det är lite märkligt hur principer och regler liksom åsidosätts bara för att det är fler som samlas. Det är som om att det finns en annan princip som styr över den första principen, kanske samma princip som gäller i trafiken. Den att ”störst går först”.  En princip som inte är reglerad men som uppkommer då jag i min personbil inte vill krocka med långtradaren utan låter den köra före trots att jag har reglerna på min sida.

”Ju fler som har fel, desto mer rätt har dom”, det verkar vara den rådande principen vid hållplatserna, men också en princip som tar över debatten i samhället allt mer. Som om det skulle räcka med att vara många som tycker en viss sak – så blir det automatiskt rätt. De vanliga principerna, som människors lika värde, faktabaserad kunskap, respekt för demokrati och andra grundpelare som vårt samhälle är byggt på är liksom inte riktigt lika mycket värda längre.

 

Ludvig Lindelöf
Tankesmedjan Areopagen