Det pratas en del om böcker och artiklar som handlar om att Sverige inte alls är så sekulariserat som det annars påstås. Jag har inte läst böckerna, jag har bara hört delar av snacket om dem. Och det är något klurigt med det snacket.

Det är lite som med Einstein-citat. Citat av Einstein används av både kristna och ateister för att styrka sin egen ståndpunkt. Det finns t.o.m. en Wikipedia-artikel om ”Religious views of Albert Einstein”. Diskussion kring Einsteins egen tro kan vara intressant för att förstå vem Albert Einstein var. Sådant han har sagt eller skrivit om religion eller Gud kan vara intressant i sig. Men lösryckta citat gör självklart varken från eller till för den som vill lägga fram belägg för eller emot Guds existens.

Det är lite som med sekulariseringen. I vilken utsträckning vi är sekulariserade är intressant för att förstå vår samtid. Det kan också spela roll när vi ska försöka ordna vårt samhälle, balansen mellan staten som självklart ska vara sekulariserad och samhället som kommer att ha mer eller mindre sekulariserade inslag.

Men det är ingen tävling. Ingen vinner på om ”vi” inte är så sekulariserade som ”vi” trodde.

Gissningsvis är böckerna som behandlar dessa frågor mer komplexa och bättre än (en del av) snacket om dem. Jag får ta mig i kragen och läsa några.

Sara Blom

Tankesmedjan Areopagen