Har åsikter och samtalsklimat blivit mer polariserat den sista tiden? Kanske är det så. Kan vi öppna vår hjärtan eller har möjligheterna tagit slut? Är Sverige i systemkollaps eller är det just så att det är nu samhället verkligen fungerar , när det hanterar utmaningar och påfrestningar?

Vi behöver stå upp för medmänslighet, mångfald, för rätt till skydd och trygghet. Och vi är många som försöker göra just det. Det finns mycket att glädjas åt och mycket som ger hopp just nu.

Ytterligare en tanke behöver vi hålla i luften: På vilket sätt vill vi vinna? Om vi vill att öppenhet och solidaritet ska segra, på vilket sätt vill vi att det ska ske?

Strävan bör vara att alla ska kunna vara med på den vinnande sidan. Min önskan är att vi alla slipas mot varandra och där hittar kärlek, tolerans, respekt, öppenhet, solidaritet, mångfald och viljan att hjälpa. Om vi tycker oss stå för detta måste vi vända oss till andra och säga: ”Kom med, välkommen att ändra dig och komma med oss. Join the winning side!”

Utmaningen är att samtidigt stå upp för det rätta och att göra det på ett sådant sätt att meningsmotståndaren kan ändra sig och bli en bundsförvant.

Sara Blom

Tankesmedjan Areopagen