En medicin som används på alla malariadrabbade platser, och som beräknas minska dödligheten med mer än 20 % (mer än 30 % för barn). Det är ingen lite bedrift. Det är en del av årets nobelpris i fysiologi (medicin). Nobelpriset (halva summan) går till Youyou Tu för hennes upptäckt av en ny behandling av Malaria, Artemisin. Bara i Afrika betyder den att mer än 100 000 liv räddas varje år.

Den andra halvan av nobelpriset handlar om sjukdomar orsakade av parasitmaskar. Dessa sjukdomar påverkar vardagslivet för en stor del av jordens befolkning, alla de som bor i områden där sådana parasitsjukdomar är vanliga. Nobelkommitten skriver i sitt pressmedelande att “After decades of limited progress in developing durable therapies for parasitic diseases, the discoveries by this year’s Laureates radically changed the situation.” Satoshi Ōmura och William C. Campbell delar på den anda halvan av nobelpriset.

De flesta av oss hade nog inte hört talas om dessa forskare, desto större glädje att då få höra om dessa upptäckter och glädjas med alla dem för vilka dessa upptäckter betytt skillnaden mellan liv och död.

Nobelpriskommitten avslutar sitt pressmeddelande: ”Campbell, Ōmura and Tu have transformed the treatment of parasitic diseases. The global impact of their discoveries and the resulting benefit to mankind are immeasurable.”

Sara Blom

Tankesmedjan Areopagen