Imorgon torsdag kommer Påven Franciskus encyklika om miljön, med titel Laudato si (lovad vare du). Enligt förhandsinformation kommer påven att uppmana till förändringar när det gäller livsstil och konsumtion och alliera sig med miljörörelsernas kamp. (artikel i Dagen här)

Dagen rapporterar om att de amerikanska politikerna Jeb Bush och Rick Santorum, båda republikaner och båda katoliker, kritiserat påvens initiativ, med motiveringen att kyrkan bör hålla sig borta från politiken.

Situationen med klimatförändringar och hotet mot miljön som mänskligheten orsakat synliggör hur omöjligt det är att skilja tro från världens och samhällets stora utmaningar. Detsamma kan sägas om t.ex. fredsfrågor och fattigdomen i världen. Den kristna tron uppmanar oss att ta vara på vår nästa, och ofta betyder det politiska ställningstaganden.

Nu väntar vi med spänning på att påvens miljöencyklika ska offentliggöras.

Sara Blom

Tankesmedjan Areopagen

 

Läs gärna:

Ett biskopsbrev om klimatet (Svenska kyrkan)

Värna den jord som Gud älskar (Sveriges kristna råd)