För en vecka sedan publicerades en artikel i tidningen Dagen i samarbete med Tidskriften Evangelium om missförhållanden i Visby stift. Framförallt riktades hård kritik mot organisationen i Visby domkyrkoförsamling, med domprost och ordförande som huvudmål. Artikeln är lång och missförhållandena är grova om allt som artikeln beskriver stämmer. Det borde alltså finnas ganska stora skäl att reda ut ett och annat för den kyrkligt intresserade som undrar hur det egentligen ligger till i Visby nuförtiden. Är det en konflikt? Är det ett maktmissbruk? Eller är det bara olika synsätt som krockar och kritik från sura fd församlingsarbetare som skiner igenom i artikeln?

Det senare verkar Dagens Seglora hävda i en ledartext från förra veckan under rubriken ”Svårt att ta Dagen på allvar”, där det sägs att: ”I en konflikt finns alltid parter med intresse av att förmedla just sin del av berättelsen. Och det har de givits utrymme till. Många citat från sparkade eller omplacerade medarbetare. Desto färre från den som berörs av dem.”  Men när domprost Hermansson ges utrymme i Dagen att ge sin sida av saken kan vi bara läsa att ”vi har följt regelboken”.

Att det råder en konflikt verkar dock alla vara överens om, eller som Dagens Seglora skriver: ”det är ingen hemlighet att det råder en konflikt i Visby stift”. Varför inte då ta tag i den konflikten och genomlysa den offentligt nu när kritiken är uppe på bordet?

Hur konfliken än har uppstått så tror jag att det som nu händer i Visby säger något om kyrkans organisation i stort. Om problem som kan uppstå och baksidorna med den organisation som kyrkan har i nuläget. Det finns mycket att ta lärdom av i den här frågan som kan vara till hjälp för kyrkan i framtiden.

Ludvig Lindelöf
Tankesmedjan Areopagen