Förra torsdagen var det årsmöte för Tankesmedjan Areopagen. Till ny ordförande valdes Josefine Callenberg. Och styrelsen består, förutom henne, av

Bo Claesson, Micha Foss Ghazarian, Maria Johnsson och Mikael Ringlander.

Som medarbetare omvaldes Sara Blom, Olof Bäckersten och Ludvig Lindelöf.

 

För framtiden kan det också vara bra att känna till att valberedning blev

Eric Muhl och Matilda Nyman. Och då återstår revisorerna, Anders Leitzinger och Annette Johansson.

 

Efter årsmötet var det fest, med mat, mingel och musik.