Valberedningen hälsar att man just nu jobbar med förslag inför årsmötet. Kanske vet du någon som skulle passa i styrelsen, eller som revisor. Eller är du själv sugen?

Hör av dig till valberedningen med dina förslag: Josefine.Callenberg@svenskakyrkan.se, 031-7313054.