I dagens Kyrkans Tidning kan man läsa en debattartikel om de kyrkliga lönerna som vi författat. Det är en uppföljning av debatten som gick varm förra året och som aktualiserades av Joel Halldorf i en ledare i Tidningen Dagen för ett par veckor sedan. Läs och diskutera!

Ludvig Lindelöf
Tankesmedjan Areopagen