Inför årets kyrkomöte utsåg vi i Areopagen, traditionsenligt, en liten topplista över årets mest kreativa eller tankeväckande motioner.  Lika traditionsenligt vill vi nu redovisa hur det gick för dessa våra små guldkorn i myllret.

1. ”Vart tog Guds vägar vägen?”
Biskop Bonnier (Skara stift) undrade vart Guds vägar tagit vägen och ingen verkar riktigt veta. Kyrkomötet (genom ekumenikutskottet) bifaller därför förslaget om att ”kyrkostyrelsen bör uppmana stiften till ‘implementering’ – reception av Guds vägar.” Så att Guds vägar hittar tillbaks till församlingrarna kan man tänka. Liten seger för vår listetta alltså!

2. ”De odöpta 18-åringarna”
Dag Sandahl (FK) förslog ett åtgärdsprogram för att komma till botten med alla dessa odöpta 18-åringar som dräller runt i våra samhällen. Kyrkomötet (genom Gudstjänstutskottet) tyckte att det var en jätte-jätte-jättebra idé. Och avslog motionen. Svag besvikelse. Men ”A for effort”, som man säger over there.

3. ”Fastan behöver vi ta fasta på”
Ordleken till trots lyckades inte miljöpartisterna i Svenska kyrkan få gehör för sin motion. Återigen tyckte kyrkomötet (genom Gudstjänstsutskottet) att det var en jätte-jätte-jättebra idé. Och avslog motionen.

4. ”Sanning och sken”
Dag Sandahl (FK) går dessvärre bet igen. Trots det poetiska namnet och det hedervärda målet (att skydda Svenska kyrkan från missriktade PR-kupper som föröder kyrkans trovärdighet) så beslutade kyrkomötet (genom Kyrkolivsutskottet) att avslå motionen.

5. ”Nå ut med evangeliet”
Bertil Olsson (KD i Svk) hade en plan. Att nå ut med evangeliet såsom det gjordes förr i tiden. Mun till mun, fast med den moderna teknikens hjälp. Och nu ville han installera högtalare utanför kyrkor och på kyrkogårdar som kunde leverera Guds ord även till de som bara passerade förbi. Kyrkomötet beslutade dock (genom Ekonomi- och egendomsutskottet) att avslå Bertils plan. Ingen bergsprängarpredikan än på ett tag med andra ord.

Av fem hedervärda förslag var det alltså endast ett som lyckades med bedriften att få kyrkomötets bifall i år. Ungefär samma resultat som förra året alltså. Nu väntar vi med spänning på nästa års fantasieggande motioner!

Ludvig Lindelöf
Tankesmedjan Areopagen