Under rubriken Underkänt ordval skriver Sara Blom idag i Kyrkans tidning om det olämpliga i att det är ordet ”romer” man ska sms:a för att skänka pengar, i en kampanj från Svenska kyrkans internationella arbete. I insändaren kan man bl.a. läsa:

Genom att välja att det är ordet ”romer” man ska sms:a sammanfattas hela problematiken kring fattiga EU-migranter, och vår upprördhet inför människor som är tvungna att tigga med namnet på en folkgrupp. Denna folkgrupp har genom historien, också idag, skuffats åt sidan, inte varit välkomna i sina egna länder och drabbats av andras fördomar.

/…/

Jag väljer att stödja Svenska kyrkans internationella arbete, men inte genom att sms:a enligt uppmaningen.