Lite nu och då hör man personer uppmana, tipsa, ibland lite ironiskt säga: ”kyrkan har ju så mycket lokaler, öppna dem för flyktingar, migranter och tiggare till mat och husrum”. En utmaning som tyvärr ofta slutar med handlingsförlamning. I veckan som  kommer skall Ärkebiskopen och migrationsverket  föra samtal om hur man på bästa sätt kan bidra till att nyanlända kan tas emot i samhälle och kyrka.

Det är lätt att påståenden om kyrkans självklara roll kopplat till synbarligen självklara lösningar ofta visar sig ha andra möjligheter än de man först sett. Här är det viktigt med öppenhet. Migrationsverket är en statlig myndighet med ett statligt uppdrag, kyrkan byggs från det lokala sammanhanget. Det är viktigt att hålla isär de olika uppdragen vi har för att kyrkan inte ska gå in i myndighetsutövning. Däremot är det viktigt att identifiera gränslandet och mötet människa till människa. Där finns möjligheterna för de enskilda personerna och där ligger Svenska kyrkans styrka. Att verka för relationer i lokalsamhället och skapa möten människor emellan.

Här har kyrkan en självklar uppgift, möjligheter och resurser att stötta. Det handlar då inte endast om att anställda ska ordna detta utan att vi var och en i kyrka och församlingar gör det vi kan för dem vi möter.

Samtalen mellan ÄB Antje Jackelén och Migrationsverket är något hoppfullt och sätter fokus på viktiga frågor som kräver något extra av oss alla.

Eric Muhl
Tankesmedjan Areopagen