Fastighetsägaren Jernhusen står fast, endast resenärer får sitta på bänkarna på tågstationen. Hemlösa eller ”tiggare” är inte välkomna. Till SVT säger David Lukose, stationsförvaltare hos Trafikverket ”Alltså, vår främsta uppgift är att resenärerna upplever att det är rent, snyggt och tryggt på stationerna”.

Det är orimligt att ett utrymme som en järnvägsstation, som nog de flesta uppfattar som en plats som ”tillhör” allmänheten, inte skulle välkomna just allmänheten, oavsett om den går i trasiga skor.

Samtidigt har David Lukose en poäng, många av oss kan bli obekväma om många runt oss är annorlunda än oss själva, t.ex. pratar ett annat språk, har många lager av kläder (för att inte frysa) eller får ihop till mat genom att tigga. Och alla – både hemlösa och icke-hemlösa – vill nog att det ska vara rent, snyggt och tryggt. Men det finns andra lösningar på det.

Anställ någon av dem som har brukat få värma sig på stationen som stationsvärd, någon som ser till att det är rent och snyggt och får alla att känna sig trygga och välkomna!

Sara Blom

Tankesmedjan Areopagen