Eftersom vi lever efter devisen ”en gång är ett misstag, två gånger en vana” så vill vi vår vana trogen dela med oss av det stundande kyrkomötets mest fantasieggande motioner. Tyvärr kan vi redan nu konstatera att 2014 års kyrkomöte inte direkt kommer kittla din fantasi, men vi har ändå försökt att hitta guldkornen bland de 109 motioner som skall behandlas.

1. ”Vart tog Guds vägar vägen
Den självklara vinnaren av årets motionstävling är Skaras biskop Åke Bonnier. Han om någon borde ju faktiskt veta att Guds vägar äro outgrundliga och ibland lite svåra att få tag på men så är nu icke fallet och istället har han bett kyrkomötet om hjälp att hitta tillbaks till den upptrampade stigen. Eller så handlar det om ett samtalsdokument om Svenska kyrkans syn på relationen mellan judar och kristna. Hursomhelst är det något som är förlorat som biskopen önskar återfunnet.

2. ”De odöpta 18-åringarna
Dag Sandahl (Frimodig Kyrka) står för en stark insats i årets motionstävling. Hans första bidrag har en liten anspelning till zombie-tematiken som är så populär i den övriga världen just nu. (I kyrkan har den ju varit populär sedan Lasaros dagar…) De odöpta 18-åringarna. Vad skall hända med dom? Visst börjar man undra? Och se bilder framför sig? Genom stadens gator drar horder av odöpta 18-åringar fram. Deras fötter släpar, hörlurar hänger från öronen inkopplade i absolut ingenting, kepsar bak-och-fram, byxor som hänger. Vigvatten biter inte längre på dessa då de passerat den magiska gränsen 18 år. Nu är de i det ondas våld. Förtappade för evigt. Bortrensade från KBOK. Utanför all kontakt…

3. ”Fastan behöver vi ta fasta på
Ylva Wahlström och Heléne Lundström (Miljöpartister i Svenska kyrkan) har lyckats med årets ordlek och en hedervärd uppmaning att låta fastan få en större plats i det kristna livet. Men framförallt ordleken.

4. ”Sanning och sken
Dag Sandahl (Frimodig Kyrka) gör det igen. Denna gången är titeln dock mer poetisk än den förra (se plats 2). Dessvärre är det relativt obegripligt att förstå motionens innehåll, men det är ju också lite poetiskt.

5. ”Nå ut med evangeliet
Bertil Olsson (Kristdemokrater i Svenska kyrkan) vill uppdra till kyrkomötet att försöka göra det som är hela Svenska kyrkans (och alla andra kyrkors) uppdrag sedan ungefär 2000 år tillbaks i tiden: att nå ut med evangeliet till de ofrälse. Men Bertil har också en plan, han vill installera högtalare på kyrkogårdar och utanför kyrkor som kan sprida det goda budskapet till de som råkar passera förbi, rastar sina hundar eller tar sig en liten vilostund. Vi ställer oss något tveksamma till idén med tanke på senaste tidens debatter om muslimska böneutrop och svenskkyrkliga klockringningar (en företeelse som gett upphov till inte mindre än två motioner till årets kyrkomöte). Kanske skall vi låta det offentliga ljudrummet vara som det är?

Ludvig Lindelöf
Tankesmedjan Areopagen