Idag, på valdagen, är kanske dagens första fråga: ”Vad ska jag rösta på?”, och nästa fråga: ”Hur kommer det att gå?”.

Evangeliet idag var hämtat ur Matteusevangeliet: ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem.” Och i predikan som jag lyssnade på sas det bl.a. att vi hör ihop, och att leva efter denna gyllene regel är att möta varje människa som om det vore en syster eller bror.

Då borde frågan bli: ”Vad kan jag göra för dig?” och ”Vad kan jag göra för andra?”. Det bör även vara denna dags fråga.

Sara Blom

Tankesmedjan Areopagen