Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund i Europa visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Perioden infaller 1 september till andra söndagen i oktober.” Så skriver Sveriges kristna råd på sin hemsida. Och initiativet har en egen hemsida här.

Här finns material i mängder, och långt ner bland gudstjänstresurserna en text av Sara Blom: ”Att predika om skapelse och miljö”.