Som del tre i en idag-serie i Svenska Dagbladet är idag Sara Blom, medarbetare på Tankesmedjan Areopagen, intervjuad: Hon vårdar identiteten som naturvetare.

Tidigare delar i serien finns här: Jag tror att allt är logiskt förklarbart (intervju med Anna Lundin, musiklärare i Västerås) och Jag tror inte att religionen har en biologisk bas (intervju med Magnus Enquist, professor i etologi).