Bokens huvudtes framgår av titeln, för att uppnå fred måste vi leva fred. ”Varje våldsanvändning, hur välmotiverat det än kan vara i stunden, fördröjer den verkliga fredens ankomst.”, skriver KG Hammar Och strävan är inte bara efter ”den lilla freden” (frånvaro av krig och våld) utan efter ”den stora freden” som också innebär rättvisa, demokrati, mänskliga rättigheter och fred med skapelsen. Hammar gör en historisk genomgång med start i tanken om ”det rättfärdiga kriget”, och senare fredskyrkornas och ickevåldstraditionens framväxt. I denna relativt korta text finns också en tydlig Jesus-förankring. Hammars text motiverar ett icke-våldsligt förhållningssätt till fredsbyggande, och ger råg ryggen till den som strävar efter en sådan hållning.

Om man inte håller med är det inte så lätt att avfärda texten som flummig eller naivt idealistiskt. För i de kortare texter som följer på Hammars teologiskt teoretiska text återfinns konkreta exempel och handfasta tankar. Sofia Walan skriver t.ex. om fredsobservatörer i Colombia och Anna Andersmark ger exempel från Liberia.

Jag vill särskilt lyfta fram Lars Ingelstams text. Han argumenterar för en tyngdpunktsförskjutning mot ”förebyggande, medlande, förtroendeskapande, fredsbyggande”. Och han föreslår konkret att Sverige skulle kunna anslå lika mycket pengar till fredsfrämjande civila insatser som det anslås till förbandsinsatser. Han skriver: ”Det är inte lätt, men i grunden inte svårare än att utbilda och skicka soldater till avlägsna och osäkra platser.”

I det avslutande brevet är Wiborn/Svensson/Wejryd inne på samma spår:

vi ska påverka våra politiker och regeringar att dra ner på nationella resurser för att föra krig, och i stället öka de nationella och internationella resurserna för att främja fred.

I år är det valår, frågor om hur vi ska främja freden i världen bör vara en vital del av valdebatten, vi behöver samtala om hur vi som land, som kyrkor och församlingar, föreningar och individer kan bidra till fred. Att läsa ”Fred är vägen till fred” kan vara en del av det samtalet.

Sara Blom

Tankesmedjan Areopagen

Boken ”Fred är vägen till fred” (Marcus Förlag) kom i höstas, med en huvudtext av KG Hammar, och efterföljande, kortare texter av Stina Oscarsson, Lars Ingelstam, Anna Andersmark, Sofia Camnerin, Sofia Walan, Henrik Grape och Kerstin Bergeå. Samt ett brev till Busan (där kyrkornas Världsråds generalförsamling samlades 2013) av Karin Wiborn, Lasse Svensson och Anders Wejryd. KG Hammars text, utkast till en fredsteologi, finns också att läsa på Svenska kyrkans hemsida.