På medarbetardagen ”I livets strömfåra” ställde vi frågan: ”Vad är kyrkans viktigaste uppgift?” eller ”Vilka frågor tycker du är viktigast för kyrkan att engagera sig i?” till de som passerade vår monter (och här på bloggen samt på facebooksidan) och följande svar kom in:

– Kyrkan och feminism
– Demokratifrågor
– Miljön
– Kyrkan och HBTQ
– Det mellanmänskliga – pedagogik, lärande och kunskap
– Kyrkan och romers situation i Sverige och i världen
– Vad är kyrkan – hur kan vi tala med varandra inom kyrkan?
– Kyrkan skall få människor att ta sina liv på allvar
– Kyrkan skall ta plats i samhället med det som är kyrka
– Kyrkan och klass – hur talar vi om klassbegreppet i kyrkan?
– Kyrkan som social aktör – skall kyrkan ta över samhällsfunktioner?
– Frågor som handlar att vi är en världsvid kyrka. En enda mänskligt.
– Hur kyrkan tar hand om och ser ungdomar
– Balans mellan teori och praktik (mellan själ och kropp) i kyrkans förkunnelse
– ”Vad är ett gott liv?”

Som ni märker rör sig många av svaren i mellanrummet mellan det politiska och det kyrkliga, vilket ju var lite av en underfråga, hur kyrkans relation till det omgivande samhället ser ut och/eller skall se ut. Vi hoppas få tillfälle att återkomma till många av de frågor som ni ställt i vårt arbete med Tankesmedjan Areopagen, men vi hoppas också att de här frågorna arbetas med i församlingar runt om i Sverige.

I samband med medarbetardagen höll vi också en tävling där alla som var med och gav svar kunde vinna ett pris. Igår lottades vinnaren och det blev Jenny Holmquist. Ett bokpaket kommer inom kort din väg! Grattis!

Ludvig Lindelöf
Tankesmedjan Areopagen