Det har varit mycket Svenska kyrkan i medierna i veckan. I tidningar och TV har debatten om tystnadsplikten och präster som eventuellt säger sig kunna bota homosexualitet rasat under veckan.  Samtidigt kom också avslöjandet om den stora festmåltiden i Gyllene salen. Där representanter för Stockholms stift åt och drack för minst 300.000 kronor (totalt 700.000 för hela konferensen enligt uppgifter i SvD). Om dessa båda händelser har det redan skrivits mer än vad som är möjligt att läsa. Vad som är rätt och vad som är sanning hoppas jag framtiden kommer att uppenbara. SVT:s program har inte sänts och det är kanske tidigt att döma ut det som ännu inte sagts. Festmåltiden har redan ångrats av representanter för Stockholms stift där biskop Eva Brunne på facebook ber om ursäkt för den smaklösa tillställningen.

Men båda dessa händelser bär en parallell i en av palmsöndagens läsningar, från Lukasevangeliet, där lärjungarna prisar Gud och välsignar den kommande frälsaren. När fariseérna hör detta ber de Jesus säga åt sina lärjungar att sluta, varpå han svarar: ”Jag säger er att om de tiger kommer stenarna att ropa.”

Och med den senaste veckans händelser i bakhuvudet tänker jag på de kritiska röster som nu avslöjar oförhållandena i vår kyrka, röster som det är viktigt att vi lyssnar till och ansluter oss till. Precis som lärjungarna skall vi hylla det som hyllas skall och kritisera det som kritiseras skall. Finns det präster som menar sig bota homosexualitet? Spenderar kyrkan alldeles för mycket pengar på fel saker? Detta är frågor som måste lyftas fram, oavsett eventuella tystnadsplikter, absoluta som informella. För sanningen kommer komma fram till slut, om så stenarna skall ropa fram den själva.

Ludvig Lindelöf
Tankesmedjan Areopagen