Idag på Twitter skriver Tobias Herrström:

nej det visar inte svenska kyrkans rätta ansikte. Öppen kyrka i Lund gör det. Detta är vår smutsiga garderob.

Apropå om bjudmiddagen för presidier i Stockholms stift visar Svenska kyrkans rätta ansikte.

Det är smärtsamt att kika in i vår egen smutsiga garderob. Säkert finns det många som inte skulle ha fattat beslut om middagen, men å andra sidan gör vi säkert något annat. Det är ju som bekant ofta lättare att se flisan i någon annans öga än bjälken i sitt eget (jfr Matt 7:3).

Imorgon är det rikskollekt till Svenska kyrkans internationella arbete, fastekampanjen ”Allt för att utrota hungern” avslutas. Det är ett fantastiskt tillfälle för oss alla att tillsammans visa kyrkans rätta ansikte.

Sara Blom

Tankesmedjan Areopagen