Under vintern och våren har det diskuterats mycket om den manliga mentaliteten, en diskussion som eskalerade i och med dödsmisshandeln av en Djurgårdssupporter i söndags. Det påpekas nu återigen att våldet är insatt i en manlighetskultur, en kultur som bygger på väldigt primitiva anslag och som främst förespråkar macho-ideal framför andra mer civiliserade ideal. En kultur som i sig går tillbaks till förbiblisk tid och som alltid, i alla fall sen vi slutade samla och jaga för mat – någongång på vårvintern 8 023 f.kr., varit ett problem.

Det är uppenbart att det är ett problem med den manliga kulturen, för det är i stort sett enbart män som utför och råkar ut för den här typen av misshandel. Det är uppenbart att det är ett problem med de manliga idealen, när unga män kan först få för sig att våldta en ung kvinna och sedan helt komma undan med det. Det är också uppenbart att machokulturen inte har något värde utanför sig själv och därför tvingas slå sig för bröstet allt mer i en värld som håller på att förändras.

För det är just vad den gör, och det är en faktor som man bör räkna med när man diskuterar manlighet idag: mannens symboliska förlust av makt i samhället. På en föreläsning på Göteborgs Universitet om ”Urban Theology” berättade den sydafrikanska teologen Sarojini Nadar om ett fenomen i Sydafrika som heter ”Mighty Men Conference”,  en konferens som i Guds namn går ut på att återge männen sin (förlorade) status. Konferens leds av Angus Buchan, en bonde i grunden, som talar enkelt och tydligt om cementerade könsroller och en tid som redan passerat, om att männen måste ta makten över familjen, att kvinnan skall lyssna och lyda osv, osv. År 2004 kom 240 personer till konferensen, 2010 kom upp emot 400.000 män. Det är tydligt att det finns något i Angus Buchans retorik som tilltalar människorna, som till största delen består av vit medelklass, en klass som den senaste tiden har förlorat sin symboliska status som herrar (eller ”män”) i Sydafrika.  Att Angus när han står på scenen ständigt refererar till deltagarna som ”little boys” tyder allt mer på en identifikation med en förlorad manlighet hos den stora massan.

MegaPowers2

Kanske är det just dessa ”små pojkar” som nu växer fram när feminismen på allvar tränger igenom i Sverige? Kanske är det förvirringen som träder i kraft när könsrollerna och samhället blir alltmer öppnade på många plan? För det är ju inte vi män i sig som är problemet, det är ju förväntningarna vi bär på, hur vi skall agera, hur vi skall vara,  och de uråldriga ideal som vi skall anpassa oss till som är problemet. Något som exempelvis Svenska kyrkans Unga försökte påpeka i sin artikel i Kyrkans Tidning häromsistens (som jag tidigare kommenterat här). Det är inte själva könet som är problemet, utan den kultur som förväntas beroende på könets karaktär. Med en öppnare kultur kring könen kommer också allt fler kunna anpassa sig till ett jämställt samhälle. Ett samhälle där manligheten, tack och lov, håller på att gå förlorad.

Ludvig Lindelöf
Tankesmedjan Areopagen