Om man tar vägen förbi lekplatsen hem från spårvagnen kan man välja att snedda på en upptrampade stig över gräsmattan istället för att gå på den asfalterade gången. När jag går hemåt funderar jag över lydnad och uppror, om att vara rebell eller inte, om att flyta med strömmen eller gå mot den. Vem går mest emot strömmen, den som sneddar på den upptrampade stigen eller den som går på asfalten?

Är ibland den breda vägen den smala?

 

Sara Blom

Tankesmedjan Areopagen