Det som sker i Kinna, eller skall jag säga i medierna, i nuläget är beklagligt. På många håll. Först och främst, och det skall vi inte glömma bort, är det en fruktansvärd tragedi för paret som blir trakasserade och förföljda. Att individer i ett samhälle kan välja att se ned på och förtrycka kärleken på detta sättet är beklagligt och jag hoppas verkligen att övriga samhället visar sitt stöd och sin kärlek till paret i fråga.

Vad som är mer beklagligt är att den nuvarande diskussion kring historien, såsom den utspelat sig i medierna, är ett paradexempel på den nya tidens dilemma – att det är viktigare att slå först än att tänka efter. Efter intervjun i SvD med kyrkoherden i den lokala församlingen verkade det hela röra sig om en av den lokala kyrkan sanktionerad kampanj emot kärlek av en viss typ. En kampanj som den biskopen i det berörda stiftet starkt värjde sig emot. Detta fick alla debattörer, från olika sidor i debatten, att gå i taket. Samtidigt och ohämmat. Lite som när man slänger ner en katt i vattnet i tecknade serier och den fräsande och frustande kastar sig upp ur vattnet. Så.

Sen de sociala mediernas explosion har det blivit allt viktigare att vara först. ”Bli först med att gilla detta”, står det under varje ogillat inlägg på facebook, en uppmaning att slå först, och tänka sen. Det viktigaste är inte vad som har sagts utan att du reagerar. För reaktionen väcker uppmärksamhet och uppmärksamhet är den nya tidens drivmedel. Det är inte fel i sig, men det är viktigt att tänka igenom vad det är man vill ha uppmärksamhet för. Vi i Tankesmedjan Areopagen suktar också efter uppmärksamhet, men vi hoppas att den skall komma på grund av saklighet och kunskap inte på grund av snabbhet, på grund av relevans och inte reaktion.

När en sådan här sak inträffar som det i Kinna, när det spelar in i en välkänd dramaturgi om kyrkan som motståndare till allt vad homosexualitet heter så kopplas stora reaktionsapparaten på. Och på ett sätt är det bra för det vittnar om att människor, från debattens båda sidor, visar att de vill stå upp för vad de tror på. Men när det, som i det nuvarande fallet, visar sig att det inte var riktigt så som man kanske först trodde, så faller många av de hårdaste orden platt till marken.

Det är mycket som är beklagligt i den här historien, särskilt för de inblandade personerna. Men det finns också en läxa att ta lärdom av, det finns också en tradition att söka sig tillbaks till. Kyrkan är först och främst inte ett debattforum, utan snarare ett väntrum – märkt av tidens tand, men inte sönderbiten av nyhetens behag. I detta väntrum har vi tid att noga fundera över saker och ting, att fördöma det som skall fördömas och hylla det som skall hyllas, men på goda grunder. Vi har tiden att skaffa oss goda grunder, vi har rätten att reagera – men i sinom tid.

Ludvig Lindelöf
Tankesmedjan Areopagen