Idag har Tankesmedjan Areopagen haft årsmöte. Förmiddagen började med att Emil Mattsson från Räddningsmissionen höll ett mycket intressant föredrag under rubriken ”Verka i staden”.

På själva årsmötet valdes ordförande och styrelse, som också senare konstituerade sig själv. Till ordförande valdes Eric Muhl, och som styrelse ledamöter Katarina Evenseth (kassör),Micha Foss-Ghazarian, Matilda Nyman och Rolf Pettersson (sekreterare). Micha är ny i styrelsen. Och tack till Jenny Insulan, som nu lämnat sitt styrelseuppdrag.

Till medarbetare omvaldes Ludvig Lindelöf, Olof Bäckersten och Sara Blom.

En lovande start på detta verksamhetsår!

Sara Blom