Medan Jesus var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardusbalsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut alltsammans över hans huvud.

Orden är hämtade ur Markusevangeliet, och var en del av förra söndagens evangelietext (Andra söndagen i Fastan). Den söndagen lyssnade jag till en predikan som var hur bra som helst, ändå har något skavt i mig under veckan. Som jag minns predikan så handlade den om att våga, om att lita på sin känsla och att göra det man tror på även om det går emot konventioner och förväntningar. Jag hade säkert sagt något liknande själv.

Och vi kan behöva höra det, att vi ska lyssna till vår inre röst, och inte bara flyta med strömmen.

Men lever vi inte i en tid där den egna känslan har uppvärderats i väldigt hög utsträckning? Kan inte vår tidsanda sammanfattas i ”Jag känner det här, så måste jag få göra det”?

I Franciskus av Assisis skrifter, som kom i ny översättning 2011, hittar jag en passus om lydnad:

Och när den underordnade någon gång ser något som är bättre och nyttigare för hans själ än det som hans överordnad har föreskrivit, skall han frivilligt offra sin åsikt åt Gud, och i stället söka uppfylla det som hans överordnade vill. /…/ Men om den överordnade befaller något åt sin underordnade som strider mot dennes samvete får han inte lyda honom, men han får inte heller bryta med honom.  (s131)

Vi har inte samma hierarkiska syn, och det är bra. Men visst behöver vi också idag underordna oss beslut. I ett demokratiskt samhälle får jag vara med och påverka, men besluten blir inte alltid som jag vill. Ibland kräver omständigheterna att vi säger ifrån, eller t.o.m. vägrar. Men ibland är det också rätt att vara tyst.

Båda tankarna, den om att göra det man känner i sitt inre, och den om att lyda och underordna sig, skaver i mig. Just nu funderar jag på om lösningen är att låta dem spänna och skava mot varandra.

 

Sara Blom

Tankesmedjan Areopagen

 

Franciskus citat hämtat ur: Franciskus av Assisi, Skrifter, Veritas Förlag, 2011.