Ja, då har årets orange kuvert kommit. Jag har inte ens öppnat det ännu. Men snart kommer jag pliktskyldigt att sätta in bladet inuti i en pärm.

Men, med anledning av denna återkommanda postleverans vill jag dela ett debattinlägg som jag skrev för några år sedan: De orange kuverten.

Tänk om de orange kuvertens innehåll, som kanske skrämmer några och lugnar andra, kan få initiera ett samtal om pengar, om vad vi gör med dem och vad vi inte gör, om hur vi förhåller oss till dem och om allt det som är viktigare! Då skulle de orange kuverten verkligen fylla en angelägen funktion.

Jag har hittat fler sammanhang för att föra dessa samtal under de tre år som gått sen texten skrevs. Och kanske har utrymmet för samtal om pengar, konsumtion och värde också ökat i det offentliga samtalet. Jag tror det – och jag vill fortfarande prata mer!

Sara Blom

Tankesmedjan Areopagen