Efter debatten om jungfrufödseln följer inte helt oväntat debatten  om den jungfrufödda, nämligen Jesus själv. En debatt där förre ärkebiskopen K.G. Hammar i gårdagens Kyrkans Tidning replikerar och förklarar på vilket sätt han anser att Jesus faktiskt är en tankekonstruktion. Det är en intressant diskussion som förts upp och det kommer säkert komma initierade inlägg, förhoppningsvis hinner vi själva skriva något i frågan, tyvärr lider de flesta av oss för tillfället av en stor tidsbrist vilket förklarar det dåliga uppdaterandet för tillfället.

En som i alla fall har fortsatt att diskutera K.G.s inlägg är Lars B Stenström på bloggen ”Stillsam” (Kristus – en tankekonstruktion?) och i efterdyningarna av Jackelén-debatten som rasade nyss så handlar även Kristusdebatten om tolkningsföreträde inom Svenska kyrkan. Vilka har egentligen tolkningsföreträde? Vilka är de utsatta? Finns det ett styrande maktcentrum i svenska kyrkan som utesluter andra?

Det är aktuella frågor och viktiga frågor för Svenska kyrkans framtid, kommer kyrkan att kunna vara EN kyrka eller är det början till en splittring vi ser? Även Helena Edlund (mfl) är inne på liknande tankar på sin blogg om att vissa träder ut ur kyrkan för att de är troende, men faktiskt inte håller med om  det som upplevs som en central del i Svenska kyrkans syn på teologi och kristen tro.

Som sagt, en viktig och intressant diskussion som förs, liksom diskussionen om Kristus som tankekonstruktion och jungfrufödseln. Och i slutändan handlar kanske egentligen alla diskussioner om oss själva. Om hur vi vill att kyrkan skall läsa och tolka Bibeln och trosbekännelserna för att göra oss förstådda idag. Om det arv som vi själva fått att förvalta och hur vi vill föra det vidare.

Ludvig Lindelöf
Tankesmedjan Areopagen