Jag läser ett citat av Antje Jackelén :”Jag bortförklarar varken den apostoliska eller den nicenska trosbekännelsen. Men som teolog och biskop är det min uppgift att ta människors frågor på allvar. Det innebär för mig att ta fram så mycket som möjligt ur den skatt av teologisk kunskap som finns tillgänglig i vår tradition.”

Det får mig att undra: räcker inte det, och en lång gärning som präst …och biskop i vår kyrka? Jag mår illa av den pågående ”debatten” – eller snarare pajkastningen kring ÄB- valet. Önskar däremot, som kyrkans tidnings ledare ett djupgående, intellektuellt hederligt, samtida kyrkligt arbete med Svenska kyrkans bekännelse.

Låt oss samtala och varsamt, gemensamt formulera hur den kristna tron kan uttryckas idag. Men diskvalificera inte andras ärliga tolkningar.

Maria Ottensten

En del av den debatt Maria hänvisar till hittar du här, här och här. Med replik från Antje Jackelén  här, och citatet kommer härifrån.