svantesson_1081428c

I samband med riksdagens öppnande valde regeringen Reinfeldt idag att presentera en ny medlem, arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. I vanliga fall röner en sådan nyhet ingen större uppmärksamhet, förutom bland de mer initierade kunnarna. Men i det här fallet blåste det upp till storm och det som framförallt rörde upp stormen var att Elisabeth Svantesson är bekännande kristen.

Visserligen har hon tillhört mer ”kontroversiella” delar av kristenheten, exempelvis har hon varit engagerad i Livets Ord på 90-talet, och arbetat för föreningen ”Ja till livet”. Men förutom sina trosengagemang är hon också ökänd för att hon var emot ett införande av könsneutrala äktenskap och har dessutom stått bakom det omdiskuterade förslaget om ett svenskkontrakt för invandrade svenska medborgare. Så det är kanske inte helt oväntat att utnämningen är kontroversiell, men att det skulle vara hennes tro som var det kontroversiella är kanske lite mer oväntat.

Många kritiska röster höjdes under eftermiddagen mot hennes tidigare engagemang i Livets Ord och Ja till livet. Två saker som i det närmaste inte berör hennes tjänst som arbetsmarknadsminister (vilket hennes utbildning i nationalekonomi gör, men det lyfter få fram). Svantesson själv poängterar att hon inte är medlem i Livets Ord och att hon står bakom nuvarande svensk abortlagstiftning. Med andra ord, Svantesson tar avstånd från sina tidigare/personliga åsikter och engagemang.*

I mångt och mycket påminner det här om debatten kring Omar Mustafa som, när det uppdagades att han som ordförande i Islamiska förbundet inte tagit avstånd från inbjudna föreläsare med antisemitiska och homofoba åsikter, tvingades att avgå från sin plats i partistyrelsen. Något han visserligen tog avstånd ifrån, men då var skadan redan skedd uppenbarligen. Den offentliga religionen ses fortfarande som ett problem i dagens Sverige.

Och det som framförallt gör mig misstänksam till att det är religionen i sig som är stor del av problemet är att Omar Mustafa fick avgå pga en föreläsare med främlingsfientliga och homofoba åsikter medan den moderata regeringen utser en kvinna som lagt fram homofoba och främlingsfientliga politiska förslag till minister.  Min personliga uppfattning är att om det är något som skall kritiseras så är det hennes politik, inte hennes tro.


Ludvig Lindelöf
Tankesmedjan Areopagen

*Tillägg 20130918: Svantesson tillhör inte Livets Ord längre utan är, enligt uppgift, medlem i Örebro Kristna Center, en församling med grenar in i Trosrörelsen. Detta bör tilläggas vid läsning av ovanstående text.