Temat medmänsklighet kommer upp lite nu & då. Ordet känns allt mer krångligt, vem säger ”var lite medmänsklig!”? Här finns säkert andra nutidsord att ta till. Hursomhelst, grunden för medmänsklighet hänvisas inte sällan till Gyllene regeln oftast återgiven med ”Det du vill att andra ska göra för dig , det ska det ska du också göra för dem.”

I mötet med unga personer, inte minst konfirmander, kan man höra en tillämpning som går tvärtemot gyllene regelns intention. Det kommer att handla om byteshandel och i värsta fall
”om någon slår mig, så vill väl han bli slagen tillbaka”, och detta just med hänvisning till gyllene regeln. Hur det kunde bli så? Vad gick fel, tillämpningen blev rakt motsatt intentionen.

Ligger det i vilken variant av gyllene regeln man använder?
En annan variant på gyllene regeln är ”Allt vad du vill att människorna ska göra för dig det ska du också göra för dem.” Ett allt istället för det.

För mig blir tillämpningen en annan. Skillnaden mellan ”allt” och ”det” framstår som en vattendelare? ”Det  du vill ….” blir lätt en villkorad ingång, ett ömsesidigt ryggkliande. Om jag gör det för dig så gör du något liknande för mig.

”Allt vad du vill …” ger däremot en rörelse framåt till din medmänniska, en rörelse som inte bygger på tjänster och gentjänster utan på ingången ”det jag har kan vara till hjälp för andra”. En rörelse som intresserar sig för andra och inte bygger sin etiska hållning på en gentjänsternas marknad.

Eric Muhl