Den som argumenterar för att kyrkan ska vara fri från partipolitiken behöver fundera på hur det ska genomföras. Hur skulle gränsen dras om vissa nomineringsgrupper skulle förbjudas? Skulle enskilda kandidater kontrolleras på ev. partianknytning? Är det namnet på nomineringsgruppen som inte skulle få påminna om ett riksdagsparti? Det är svårt att förstå vad som egentligen avses.

Någon typ av förbud eller liknande reglering skulle vara djupt problematiskt ur demokratisk synpunkt.

Däremot står det var och en fritt att avstå från att rösta på en nomineringsgrupp som man uppfattar som partipolitisk. Eller att just välja en sådan nomineringsgrupp. Och det kan man så klart också argumentera för eller mot.

 

Sara Blom

Tankesmedjan Areopagen