Jag tycker själv att det är ganska svårt att veta vad jag ska rösta på i kyrkovalet. För egen del tänkte jag gå igenom lite vad de olika nomineringsgrupperna tycker kring frågor som jag tycker är viktiga. Idag delar jag med mig av vad jag hittat om vuxna.

Vuxna i yrkesverksam ålder är en grupp som det satsas ganska lite på i de flesta församlingar som jag har stött på. Om man inte vill sjunga i kör eller är föräldraledig med barn är alternativen ofta få. Så jag ville se om några av nomineringsgrupperna säger något om specifika satsningar på vuxna.

Längden för de olika nomineringsgruppernas program och därmed detaljnivån är väldigt olika. Ibland har det varit svårt att hitta information.

Jag har inte tagit med sådant som rimligen inkluderar vuxna i yrkesverksam ålder, men gäller alla, som t.ex. tankar om delaktighet och öppenhet. Flera nomineringsgrupper har i olika sammanhang uttryck som ”oavsett ålder”.

Det är ett gemensamt drag att lyfta fram barn och unga.

Överlag står det väldigt lite om vuxna. Centerpartiet lyfter språkcaféer på sin hemsida, vilket främst borde gälla vuxna, och Kristdemokraterna i Svenska kyrkan nämner specifikt arbetslösa och ensamma föräldrar.

Fria liberaler i Svenska kyrkan skriver:

Svenska kyrkan har tillsammans med andra kristna samfund i Sverige ett ansvar för att öka kunskapen om kristendom och kristen tro hos framför allt unga och medelålders vuxna.

Två nomineringsgrupper skriver om vuxen undervisning:

Frimodig kyrka menar att det är av stor vikt att den kristna tron levandegörs på nytt för varje generation. Dop- och konfirmationsundervisning, söndagsskola, Alphakurser och bibelstudiegrupper är arbetsformer som bör tas till vara och utvecklas.

 

POSK vill att församlingarna ska vara öppna och välkomnande för alla som söker sig dit. För dem som i vuxen ålder närmar sig kyrkan ska församlingarna kunna erbjuda en genomtänkt och inbjudande undervisning där människor möts med respekt och erbjuds stöd att växa i kyrkans gemenskap. På detta sätt rustas människor att leva sin tro i vardagen.

En liten genomgång om vuxna. Du får själv bedöma utifrån eget tyck och tänk.

 

Sara Blom

Tankesmedjan Areopagen

 

Här har jag tittat: Arbetarepartiet – Socialdemokraterna, Borgerligt alternativ, Centerpartiet, Fria liberaler i Svenska kyrkan FiSK, FRIMODIG KYRKA, Kristdemokrater i Svenska kyrkan, Miljöpartister i Svenska kyrkan, Partipolitiskt obundna i Svenska kyrkan, Sverigedemokraterna, Vänstern i Svenska kyrkan, ÖPPEN KYRKA – en kyrka för alla.