Läser i tidningen Dagen att ”kristen antihomogrupp gör avbön” (http://www.dagen.se/nyheter/kristen-antihomogrupp-gor-avbon/). Det handlar om den amerikanska organisationen Exodus International, som helt enkelt beslutat sig för att lägga ner (http://exodusinternational.org/2013/06/exodus-international-to-shut-down/). Samtidigt passar de på att be om ursäkt för det lidande de orsakat homosexuella (http://exodusinternational.org/2013/06/exodus-intl-president-to-the-gay-community-were-sorry/).

Texterna på Exodus internationals hemsida är rörande. Men jag blir inte riktigt klok på om de menar att de i alla år haft fel i sak, eller om de bara anser att tonen varit för hård. Kanske denna oklarhet beror på att det råder delade meningar i den f d organisationen?

På hemsidan kan man se en – om jag lyckas läsa rätt mellan raderna – homosexuell manlig ledare för en ”kristen antihomogrupp” som bland annat pratar om sin fru. En sådan historia innehåller bara förlorare. Den som slutar vara ärlig mot sig själv kommer snart svika andra.

För den som vill vara radikal och bibeltrogen finns alla möjligheter. Ett exempel: Jesus säger att den som ser med begär på en annan kvinna ska riva ut sitt öga, eftersom det är bättre att komma till himlen enögd än att för evigt brinna i helvetet. Så varför ser vi så få enögda män i våra kyrkor? Kanske för att också kristna kan känna igen en uppenbart orimlig uppmaning.

Därför tycker jag att det är bra att Exodus International lägger ner verksamheten. Det är inte rimligt att kräva att homosexuella ska avstå från de kärleksrelationer som, för de allra flesta av oss, är grundbulten i vardagslivet.

Olof Bäckersten, Tankesmedjan Areopagen