Den debatt vi i Tankesmedjan Areopagen initierade i vår debattartikel i GP för en tid sedan har resulterat i svar från nomineringsgrupper och partier. Tyvärr verkar GP själva inte så intresserade i nuläget av ärr publicera svaren, men vi vill gärna se en fortsatt debatt och publicerar därför de svar som kommer in till oss här istället. De första som skickat in ett svar är Daniel Tisell och Ulla Rickardsson från nomineringsgruppen Centerpartiet, Och såhär skriver de:

Tack för att ni drar igång diskussion och debatt, redan nu, i kyrkovalet.

Vi är kandidater till stift och kyrkomöte från nomineringsgruppen Centerpartiet. Vi  fortsätter engagera oss i och för Svenska Kyrkan. Orsaken är att vi värnar en öppen och demokratisk folkkyrka.

RIKSTÄCKANDE KYRKA

För oss är den rikstäckande kyrkan och församlingen viktig. Det uppnår man om man är medlem och betalar kyrkoavgiften i  den församling man bor. Till det har vi ju ett clearingsystem som gör att jag kan bli döpt, konfirmerad osv i vilken församling jag vill. Men när människor behöver kyrkans hjälp så vet man att den finns nära, det är där jag är medlem.

HÅRD DEBATT I GÖTEBORG

I stiftstyrelsen finns olika uppfattningar vad gäller en eller flera enheter i Göteborg. Vår klara uppfattning är  att Göteborg behöver flera pastorat. Det är inte rimligt att vara kyrkoherde och arbetsledare i ett pastorat med c:a ½ miljon invånare. Kyrkans signum måste vara närhet .I annat fall blir inte bara debatten hård, klimatet blir det också. Vi menar att arbetslagen ,inkl alla tjänster, i pastoraten ska vara överblickbara. I ett arbetslag måste man känna sig som ett arbetslag. När man samlas måste de anställda vara delaktiga och inte sitta och lyssna på några som håller  föredrag. Det blir fallet om man är för många. Den goda arbetmiljön främjas genom att man verkligen känner sig som ett lag.

En balans anställda- förtroendevalda är också viktig. Delaktighet gäller också det förhållandet.

Vi har tagit klar ställning för att Göteborg blir 9 pastorat. Gemensamma åtaganden som så förtjänstfullt utförs av samfälligheten idag kan organiseras inom en decentraliserad organisation om bara viljan finns.

KYRKANS SOCIALTJÄNST

Svenska Kyrkan utför många tjänster i församlingarna och också internationellt inom ramen för sin ekonomi(våra kyrkoavgifter). Diakoni  är det tydligaste exemplet. Det går dock inte att kommunerna skjutsar över sina åtaganden för de boende, till kyrka och församling. Kyrkans ekonomi(våra avgifter) räcker inte för det, dessutom väljer en del att avsäga sej sitt medlemskap. Det finns inte mer pengar än vi själva betalar i kyrkoavgift. Kommunerna har sitt ansvar för de som vistas i densamma. Däremot kan vi som kristna höja vår röst när människor far illa och vi kan också vara en aktör med vår kristna profil och driva förskola, äldrevård mm. På vissa håll, i glesbygd tex kan också kyrkan driva begravningsbyrå när de privata aktörerna drar sig undan.

Vi vill också lyfta fram det viktiga arbete som Stadsmissionen och Bräcke Diakoni gör och efterlyser ett fördjupat samarbete i framtiden. Svenska kyrkan ska vara människors stöd i hela livet men för det behöver vi inte utföra allt, vi kan också vara en röst.

Ulla Rickardsson                         Daniel Tisell

Nomineringsgruppen Centerpartiet