En av veckans stora nyheter i Göteborg är att vi nu ska folkomrösta om trängselskatten. Generellt så gillar jag den representativa demokratin och tycker att de vi har valt bör ta beslut utan en rådgivande folkomröstning.

Läs också Marie Demkers intressanta blogginlägg ”Folkomröstningar och vad demokrati inte är.”

Oavsett vad vi tycker om det så är det nu beslutat om ett referendum. Och då återaktualiseras frågan om vad vi tycker om trängselskatten.

Under veckan har jag inte kunnat låta bli att associera till något som teologen Patrik Hagman sa i ett föredrag jag hörde i slutet av april. Han talade om kristen praktik, och om nattvarden som den mest centrala kristna praktiken. Och så sa han att man kan stämma av andra praktiker mot den. Om man t.ex. funderar på om man ska ta bilen eller bussen till jobbet kan man fundera över vilket som är mest likt nattvarden. (Så minns jag i alla fall det han sa.)

Kanske är det för att det, precis som Patriks exempel, handlar om transport som jag har gått och grunnat på om det går att relatera frågan om trängselskatt eller inte, till nattvarden. Vilket är mest likt nattvarden – att rösta för trängselskatt, eller att rösta mot?

Vad tycker ni?

Sara Blom

Tankesmedjan Areopagen