Det talas mycket om klass nuförtiden. Begreppet tillägnades exempelvis ett dubbelnummer av tidskriften Fronesis nyligen samt ett nummer av Magasinet Arena. Men hur mycket talas det om klass i kyrkan?


Nyligen kom årets statistik över kyrkliga förrättningar i Svenska kyrkan, och en övergripande analys fanns att läsa i Kyrkans Tidning häromdagen. Statistiken talar om en fortsatt svag minskning för gudstjänstbesök, vigslar, begravningar och dop. Den enda ljuspunkten är konfirmander om man räknar de 15-åringar som är medlemmar som då hamnar på ca 46%.  (Ser man till alla 15-åringar ligger dock antalet konfirmerade på ca 30% i hela landet.)

800px-Confirmation_robes

Liknande siffror som i Göteborg alltså där konfirmandstatistiken legat mellan 35-45% under 2000-talet. Helt godkänt med tanke på risksnittet alltså. Det intressanta uppstår dock först när man börjar titta på statistiken mer närgånget. Framförallt om man tittar på vilka församlingar som ligger över snittet. År 2009 hade Göteborg ett snitt på 38,6%, de församlingar som ligger långt över detta snitt är Askim, Björlanda, Björkekärr, Näset, Torslanda samt  Örgryte där snittet 2009 låg på 50-60%.  Församlingar som av hävd befolkas av kapitalstarka familjer och medlemmar. Gör detta konfirmationen till en klassfråga? Och är det i så fall ett problem?

Ja och nej. Klass handlar inte bara om pengar, det är i sig inget problem att de som är boende i de rikare delarna av Göteborg väljer att konfirmera sig i större utsträckning än övriga staden. Problemet uppstår när man betraktar klass även utifrån tillhörighet, familj och uppväxt. Alltså klass som ett kulturellt och inte enbart monetärt begrepp. Då blir det tydligt att konfirmationen kan komma att ses som en passagerit för en kulturell överklass, en tradition som skall förvaltas, en rit för de bättre belevade. Och då har kyrkan hamnat i problem när en kulturell klass i vårat samhälle lägger beslag på en kyrklig rit.

Jag tror vi behöver diskutera klassfrågan i allt större utsträckning även i kyrkan för att se de tendenser som spirar.