Blod är tjockare än vatten säger man ibland. Men vår gemenskap och vårt ansvar bör sträcka sig utanför familjen och omfatta mer. Vår kallelse som människor är att sträva efter kärlek, rättvisa och omsorg för alla. Vi har ett gemensamt ansvar för varandra, för alla människor och för hela planeten.

Idag på herdesöndagen (den söndag då vi i kyrkan läser texter om Jesus som den gode herden) kan det också vara på plats att ägna en tanke åt djuren. Djuren som används för att ge oss ägg och mjölk och kött. Hur har de det egentligen? Med jämna mellanrum läser vi och hör om en djurhållning som många av oss inte vill ha. Vi människor har stor makt – inte minst när det gäller de andra levande varelserna på klotet. Frågan är hur vi använder den makten. Frågar vi hur ägget kom till butiken, skaffar vi oss kunskaper, väljer vi vad vi äter?

I slutet på förra året kom en bok som heter ”Kärlekens väg”. Den handlar om djurrätt och kristen tro och den är skriven av Annika Spalde och Pelle Strindlund. Genom boken argumenterar de för hur också djuren kan och bör inkluderas i vår empati och kärlek. Det är en spännande bok, som jag kan rekommendera.

Just nu vill jag lyfta idén om att kärlek alltid kan inkludera mer. Oavsett var din gräns går idag, så är kärlekens utmaning att inkludera mer. Vad det är som är ditt nästa steg, det får du själv fundera ut. Spalde och Strindlund skriver:

Det ska finnas en trygg plats för alla i samhället – också de människor vars åsikter vi bekämpar, också de varelser som vi inte har varma känslor för. /…/ Att älska är /…/ att inkludera, att räkna in andra – också de som tillhör andra arter – i den gemenskap man själv tillhör. Kärleken undergräver ”vi och dom”-tänkande. Kärleken tar oss ut ur oss själva, vidgar fokus och fogar in oss i ett större sammanhang. Att ta ställning för rättvisa, eller ömma för utsatta individer, människor eller djur, behöver därför inte upplevas som en personlig uppoffring. Det kan vara ett sätt att förverkliga sig själv. (Kärlekens väg, s. 17)

Hos Spalde och Strindlund handlar det om djur. Vad och vilka kan din kärlek och empati utmanas till att inkludera? Att älska är att inkludera andra i den gemenskap man själv tillhör. 

Sara Blom

Tankesmedjan Areopagen