På årsmötet den 16 mars valdes en tredje medarbetare till Tankesmedjan Areopagen: Ludvig Lindelöf.

Dessutom valdes Katarina Evenseth till kassör. Eric Muhl är omvald som ordförande. Ledamöter i styrelsen är också: Jenny Insulan, Matilda Nyman och Rolf Pettersson. Olof och Sara är kvar som medarbetare.

Har du inte blivit medlem än? Det blir du genom att betala in medlemsavgiften, 250 kr, till: postgiro 662225-2. Skicka samtidigt ett mail till areopagen@gmail.com, med dina uppgifter.