Den 16 mars är det Areopagendag. Astrofysikern Bengt Gustafsson kommer och håller föredrag under rubriken ”Oro och förtröstan, om tro, politik och vetenskap”.

Välkomna!

Läs mer här: 2013-03-16 areopagendag

Och glöm inte att anmäla dig, senast 12/3 till areopagen(a)gmail.com