Mekane Yesus-kyrkan i Etiopien har för några dagar sedan brutit med Svenska kyrkan, och Evangelisk-lutherska kyrkan i USA, ELCA, på grund av vår inställning till homosexualitet. Det är djupt tragiskt att kyrkornas olika syn på kärlek, relationer och äktenskap har fått till följd att Mekane Yesus kyrkan inte längre vill, eller anser sig kunna, vara kyrka tillsammans med oss.

Inom den stora världsvida kyrkan liksom mellan kyrkorna i Sverige, eller inom Svenska kyrkan behöver vi aktivt arbeta med att hitta vägar och sätt för att vara kyrka tillsammans också när vi tycker olika. Även om det är i en väldigt viktig fråga.

Ibland kan mina egna möjligheter att verka tillsammans med den som tänker olika var begränsade. Vi kan inte begära det orimliga av varandra. Men kanske finns det andra som då kan vara gränsöverskridare och brobyggare. Som gemenskap kan vi inte ge upp strävan efter att vara en bordsgemenskap.

Också när det gäller frågor där jag av djupet av mitt hjärta vill att den som tycker annorlunda ska ändra sig, och engagerar mig i kampen för detta, behöver vi som gemenskap sträva efter att göra det på ett sätt som inte stöter bort den andre. Om vi önskar att kyrkan ska ha en mer gemensam åsikt i någon fråga bör vi sträva efter det genom att försöka påverka den som tycker annorlunda, inte genom att försöka bli av med den som tycker annorlunda. Och så länge den andre inte ändrar sig ska vi bemöta henne eller honom med respekt. En gång är det du, en annan gång jag.

När vi ser väldigt olika på viktiga frågor kan vi kanske inte göra allt tillsammans. Men kanske kan vi göra något. Om vi försöker sträva efter mångfald i vår gemenskap, kan vi vara bättre rustade om och när nya frågeställningar aktualiseras.

Vi behöver hitta konkretiseringar för att kunna vara kyrka tillsammans, det behöver vara mer än ord. Vi behöver lära oss att leva med att vi inte kommer att tycka lika. Vissa stridsfrågor försvinner efter hand, men andra dyker upp.

Om du, som jag, är djupt sorgsen över de klippta banden till Mekane Yesus-kyrkan bör vi omsätta den sorgen till att verka för en bordsgemenskap mitt i mångfalden av åsikter, i de sammanhangen där vi står just nu. Vi behöver inte åka till en annan kontinent för att hitta de utmaningarna.

Sara Blom, Tankesmedjan Areopagen