Nu kan du bli medlem i föreningen Tankesmedjan Areopagen.

Om du vill bli medlem betalar du in medlemsavgiften, 250 kr, till vårt postgiro 66 22 25-2. Ange tydligt vem du är. Samtidigt skickar du ett mail till areopagen@gmail.com med ditt namn, epostadress och postadress.