”Utnyttja kompetensen hos funktionsnedsatta” är rubriken på en debattartikel hos DN idag, undertecknad av 10 kommunpolitiker i Stockholmsregionen, alla kristdemokrater. Man lyfter goda anledningar till att arbetsgivare ska anställa personer med funktionshinder, som att det ger en ökad mångfald på arbetsplatsen och tillgång till kompetens ”som alltför ofta inte utnyttjas”.

Vidare vill man att kommunerna i högre grad går före. Kommunerna bör påverka genom upphandling, arbeta mer aktivt med att anställa personer med funktionsnedsättning och ha fler dagliga verksamheter som kan leda in i den ordinarie arbetsmarknaden.

Kan vi nu få se politiker från andra kommuner och partier, förtroendevalda i Svenska kyrkan och i andra organisationer, företagsledare och arbetsgivarorganisationer inse problematiken, ta ställning för ökad mångfald på våra arbetsplatser, och arbeta mot konkreta förbättringar?

I en debattartikel i Dagen i november lyfte Susanne Rappmann och jag liknande perspektiv. Samhället och arbetsgivare går miste om arbetsinsatser och kompetens, när personer med funktionsnedsättningar i stor utsträckning står utan jobb. För individen innebär det att man inte får vara med och bidra och en försämrad privatekonomi.

Att anställa personer med funktionshinder tillför kompetens till ett arbetslag. Det har också ett viktigt symboliskt värde. Inte minst på kyrkliga arbetsplatser eftersom en bilden av kyrkan är en kropp med olika, lika viktiga delar. Men också i samhället i stort värnas människors lika värde, och det behöver gestaltas i handling, inte bara i ord. På en arbetsplats med större mångfald väcks nya frågor vilket i sig kan ge en kvalitetshöjning av arbetet.

Det behövs en attitydförändring, och det behövs att detta blir en fråga  för arbetsgivare, fackföreningar och arbetsplatser.  Våra arbetsplatser, vårt samhälle och vi alla kommer att tjäna på det.

Sara Blom, Tankesmedjan Areopagen