Jag är just nu på Ekoteologiska dagar på stiftsgården i Rättvik. På förmiddagen idag har jag själv pratat under rubriken ”Vad ska teologin med naturvetenskapen till?”. Inför dagens föredrag satte jag ihop en lista med 10 boktips, på svenska, som den som är intresserad av frågor kring tro och naturvetenskap kanske kan ha glädje av:

Stjärnor och äpplen som faller,
Ulf Danielsson, Albert Bonniers Förlag 2003.

Förundran
Stefan Edman, Cordia 2006.

Djuren och människan
Lars Johan Erkell (red.), Studentlitteratur 2009.

Att undervisa om religion och vetenskap
Olof Franck och Mikael Stenmark (red.), Studentlitteratur 2012.

Gud är större
Antje Jackelén, Arcus 2011.

Med tanke på Gud
Ulf Jonsson, Artos 2004.

Darwin och Vår Herre
Helle Klein och Stefan Edman (red.), Cordia 2009.

Skapelsekonspirationen
Per Kornhall, Leopard 2008.

Så tror jag
Pierre Teilhard de Chardin, Hagaberg 1984 (1969).

Ensamma i världen
J Wentzel van Huyssteen, Nya Doxa 2006.

Håll till godo!

Sara Blom, Tankesmedjan Areopagen