Idag, 2012-11-29, skriver Susanne Rappmann och Sara Blom en debattartikel i Dagen, Arbetsgivare missar kompetens, om varför arbetsgivare bör anställa personer med funktionshinder.

Ur artikeln:

på många arbetsplatser är erfarenheten av att leva med ett funktionshinder ovanlig. Ett arbetslag som har en mångfald av erfarenheter, kan tillsammans utveckla en kompetens för att finnas med i många olika situationer, och möta människor där de är.

 

Det är inte förvånande att en arbetsgivare först ser problem med att anställa en person med ett funktionshinder. Inte minst i den pressade tillvaro som arbetsgivare och chefer ofta upplever. Vi vill dock lyfta fram de vinster som arbetsgivaren kan göra genom att våga tänka nytt.