Tankesmedjan Areopagen har bildat en ideell förening. Föreningsbildande möte ägde rum torsdag kväll, 15 november.

Vi har skrivit ett pressmeddelande:

Tankesmedjan Areopagen bildar förening

Tankesmedjan Areopagen, som under 2012 startat sin verksamhet, har nu bildat en ideell förening. Föreningsbildande möte ägde rum torsdagen den 15:e november i St Pauligården i Göteborg.

Tankesmedjan Areopagen är en teologisk röst i det offentliga samtalet. Hittills under 2012 har de skrivit fem debattartiklar, bl.a. om tiggarna i Göteborg och barn och religion, vilka har publicerats i såväl allmän som kyrklig press. Tankesmedjan har även har varit med och ordnat ett seminarium på Jonsereds Herrgård och de har en hemsida och en blogg. Tankesmedjan Areopagen har sin geografiska hemvist i Göteborgs stift.

Tankesmedjan Areopagen är en självständig aktör som hör hemma i Svenska kyrkans sammanhang och de har valt en modell där flera teologiska inriktningar och perspektiv deltar i reflektion och formuleringar. De spänner över Svenska kyrkans teologiska bredd och ser det som en styrka i den teologiska reflektionen kring aktuella samhällsfrågor.

Kontakt:

Sara Blom, medarbetare, 0708-893 890, sara.blom@telia.com

Olof Bäckersten, medarbetare, 0722-111 764, olof.backersten@telia.com

Eric Muhl, ordförande, 0730-466 002, ericmuhl@gmail.com

www.areopagen.se