Vi har för avsikt att bilda föreningen Tankesmedjan Areopagen, välja en första styrelse (fram till årsmötet i vår), fastställa medlemsavgift och stadgar.

Hittills har Tankesmedjan Areopagen drivits som ett informellt nätverk. Genom att bilda en förening får vi en formell struktur. Och vi vidgar cirklarna så att fler kan bli delaktiga i Tankesmedjans samtal.

Vi vill därför bjuda in alla intresserade till ett föreningsbildande möte.

Tid: torsdagen den 15 november 2012 kl 18.00
Plats: St Pauligården (vid Redbergsplatsen)

Välkommen!

Sara Blom & Olof Bäckersten
medarbetare i Tankesmedjan Areopagen