(scroll down for English translation)

Ett bra tag har jag följt ”The 100 Thing Challenge” på facebook, och nu har jag äntligen läst boken. Boken och projektet handlar om Dave Bruno, som efter ett smärre utbrott på alla otaliga saker som finns i hans liv och i hans hem, planerar och bestämmer sig för att leva ett år med endast 100 personliga saker. Boken är som en slags projektbeskrivning, från idé till startpunkt, genomförande, utvärdering och framåtblick. Den är naturligtvis en av alla dessa historier om köpfria år, familjen som skulle leva plastfritt och liknande. Och vi behöver dessa historier!

I vintras läste jag någonstans att det inte bara är människor i den rika nord-väst-världen utan människor världen över, i olika ekonomiska omständigheter, som drömmer om ”more closet space”. Alla ser på TV hur drömmen ”ska” vara, och alla drömmer vi om mer saker och mer plats att förvara dem på.

Vad Dave berättar om är hans personliga väg till att drömma om andra saker. Och jag kommer att tänka på orden ”sök det du söker, men sök det inte där du söker”.

En rolig touch i Dave Brunos bok är hur mycket han tycker om de saker han faktiskt har. Han beskriver dem med inlevelse och uppskattning. Det är inte ett asketiskt liv han vill ha, utan ett bättre liv.

Vi behöver berättelser som kan konkurrera med reklamens berättelser. Och boken ”The 100 Thing Challenge” är en sådan berättelse.

Kommer jag att anta utmaningen? Inte i formen ”The 100 Thing Challenge”, i alla fall inte som jag ser det just nu. Kanske för att jag fortfarande tror att jag kan nå ett enklare liv med färre saker utan ett sådant renande bad. Men från boken tar jag med mig ny inspiration, många igenkännande leenden och några handfasta tips

Sara Blom,  Tankesmedjan Areopagen.

 

English translation:

For a while I´ve been following The 100 Thing Challenge via facebook, and now – finally – have I read the book. The book and this project is about Dave Bruno, who after a smaller crisis concerning all the stuff in his life and in his home, plans and decides to live for one year with only 100 personal items. The book is like a project description, from idea to start, execution, evaluation and lookout to the future. It is, of course, one of a number of stories about buy-nothing-years and the family who lived one year without any plastic. We need these stories!

Last winter I read somewhere that it is not only the people of the rich north-west part of the world, but people from every corner and every economic situation who dream of more closet space. Everyone sees on TV what the dream is supposed to be, and we all dream of more stuff and more space to keep our stuff.

Dave tells the story of his personal way to dream of other things. And it makes me think of the saying “seek what you seek, but don’t seek it where your seeking”.

A fun touch in this book is that Dave Bruno really loves the things he actually has. He describes them with much feeling and appreciation. It is not an ascetic life that he seeks, but a better life.

We need stories that compete with the stories of advertisements and advertising. And the book The 100 Thing Challenge is such a story.

Will I take the challenge? No, not in the form of The 100 Thing, at least not the way I see it today. Maybe because I still believe that I can achieve a simpler life with fewer things without such a cleansing bath. But from this book I take new inspiration, many self-recognizing smiles, and several hand-on tips.

Sara Blom, Tankesmedjan Areopagen